Artikelindeks

På denne side kan du finde gældende takster og gebyrer:

  Årligt bidrag

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

 Fast årligt drift bidrag pr ejendom/bolig  Kr. 500,00 Kr. 625,00
 Pris pr. m3 Kr. 8,00 Kr. 10,00
 Vand fra brandhaner efter vandværkets skøn pr m3 Kr. 8,00 Kr. 10,00
 Miljøafgift til staten efter gældende takst p.t. pr. m3 Kr. 5,86  Kr. 7,33 
Drikkevandsafgift til staten pr. m3 Kr. 0,39 Kr. 0,49
Ubebyggede grunde med stophane Kr. 500,00 Kr. 625,00
     

Særlige gebyrer

   
Første rykkergebyr for manglende/for sen indbetaling Kr. 100 Momsfrit
Andet rykkergebyr for manglende indbetaling ”lukkebrev” Kr. 100 Momsfrit
Lukke gebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning Kr. 500 Momsfrit
Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved genåbning Kr. 500 Momsfrit
Gebyr for hindring af adgang til afregningsmåler Kr 200 Momsfrit
Byggevand for èn boligenhed. Større byggerier efter aftale Kr. 2.700 Kr 3.375
     

Tilslutningsbidrag (hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag), betales i forbindelse ed ejendommens tilslutning  

 

 Hovedanlægsbidrag

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed = 1 hovedanlægsbidrag Kr. 6.494,38 Kr. 8.117,98
     
Hovedanlægsbidrag for øvrige brugere    
Forbrug 501 – 1.000 m3 /år = 2 X hovedanlægsbidrag Kr. 12.988,76 Kr. 16.235,95
Forbrug 1.001 – 2.500 m3 /år = 3 X hovedanlægsbidrag Kr. 19.483,14 Kr. 24.353,93
Forbrug 2.501 – 5.500 m3 /år = 5 X hovedanlægsbidrag Kr. 32.471,90 Kr. 40.589,88
Forbrug 5.501 – 7.500 m 3 /år = 7 X hovedanlægsbidrag Kr. 45.460,66 Kr. 59.552,50
Forbrug 7.501 – 10.000 m3 /år = 8 X hovedanlægsbidrag Kr. 51.955,04 Kr. 64.943,80
     
Forsyningsledningsbidrag pr boligenhed * Kr. 8.687,50 Kr. 10.859,38
Stikledningsbidrag **   Kr. 9.734,00 Kr. 12.167,50
     

 

   * Forsyningsledningsbidraget er beregnet ud fra tilslutning af ejendomme til det eksisterende forsyningsnet. Såfremt ejendomme, som ligger udenfor det eksisterende forsyningsnet skal tilsluttes forsyningsnettet, henvises til tillægget til takstbladet.
 
** Stikledningsbidraget omfatter etablering af stikledning på Ø 32mm/40 mm og max længde på 12 meter fra forsyningsledningsnettet med stophanen umiddelbart udenfor skel, frostfri målerbrønd 1 meter indenfor skel, med tilhørende garniture. Ved stikledninger med andre dimensioner og længder, pålægges ejendommen at afholde meromkostningerne.