På forespørgsel blev det undersøgt, hvorledes en forsyningsledning til Stenlykkevej 2, kan etableres.

Projektet forudsætter, at en forsyningsledning kan videreføres af Stenlykkevej og forenes med en forsyningsledning af Kalkgravsvej (ringforbindelse)

I menuen til venstre findes de projekter, som vandværkets bestyrrelse ønsker at gennemføre, planlægger at gennemføre og er i færd med at gennemføre.

Projekterne er enten ny-anlæggelser, opgraderinger eller vedligeholdelsesprojekter.

I menuen til venstre findes en oversigt over de projekter, vandværkets bestyrelse har iværksat, planlægger at iværksætter eller forventer at iværksætte.

Projektet går ud på, at etablere en forsyningsledning til Hvedstrup vandværk

Projektet var oprindeligt planlagt som en nødforbindelse mellem de to vandværker, men Hvedstrup vandværk har store problemer med pesticiderester i drikkevandet. Derfor er det ikke realistisk, at Hvedstrup vandværk, hverken i nær eller fjern fremtid, kan levere vand til Herringløse.

Forsyningsledningen er planlagt til at være 1,2 km lang

Herringløse vandværk leverer vand til "damstedbro vandlaug" som består af 6 ejendomme, der ligger i svinget på Hvedstrupvej mellem Herringløse og Hvedstrup.

Leveringsaftalen med Damstedbro vandlaugh er opsagt og bringes til ophør den 01.01.22. 

 

Herring Hved Ledn