Projektet går ud på, at etablere en forsyningsledning til Hvedstrup vandværk

Projektet var oprindeligt planlagt som en nødforbindelse mellem de to vandværker, men Hvedstrup vandværk har store problemer med pesticiderester i drikkevandet. Derfor er det ikke realistisk, at Hvedstrup vandværk, hverken i nær eller fjern fremtid, kan levere vand til Herringløse.

Forsyningsledningen er planlagt til at være 1,2 km lang

Herringløse vandværk leverer vand til "damstedbro vandlaug" som består af 6 ejendomme, der ligger i svinget på Hvedstrupvej mellem Herringløse og Hvedstrup.

Leveringsaftalen med Damstedbro vandlaugh er opsagt og bringes til ophør den 01.01.22. 

 

Herring Hved Ledn