Vandværker er tildelt områder, hvor de enkelte vandværker kan anlægge ledninger.

Det er imidlertid ikke et krav, at et vandværk SKAL kunne forsyne alle ejendomme, hvis vandværket ikke har anlagt ledningsnet.

Såfremt en ejendom ønsker vandtilslutning, hvor der endnu ikke er anlagt vandledning, skal forbrugeren afholde anlægsudgiften.

Herringløse Vandværks forsyningsområde