Forurening af boring 1983

Her findes dokumenter vedrørende forurening af vandværkets boring i 1980érne

M86-24284-73
 4.75 MB
 01-04-2022

Vedrørende Miljøstyrelsens vurdering af henvendelse fra ejer af Skolegyden 3 omhandlende overskridelse af grænsværdier for skadelige stoffer

Journalnr 13.02.01G01
 1.4 MB
 01-05-2022

I denne skrivelse afviser Gundsø kommune placeringen af en ny boring ved Herringløse skole.

Kommunen anbefaler en tilslutning til Ågerup vandværk.

Journalnr 8-76-5/255/3-86
 2.33 MB
 01-05-2022

Referat fra følgegruppemøde, afholdt den 2. december 1987 ved Miljøafdelingen i Roskilde amtskommune

Journalnr 86-24284-73
 1.54 MB
 01-05-2022

I denne skrivelse klager lodsejeren af Skolegyde 3 til Miljøstyrelsen over Gundsø kommunes manglende tilsyn med Herringløse vandværk.

Ganske berettiget.

Journalnr. M 86-24284-73
 625.93 KB
 01-05-2022

Miljøstyrelsens svar på klage over manglende tilsyn med Herringløse vandværk.

Jounnalnr 632/255-14
 1014.76 KB
 01-05-2022

Hovedsadsrådets miljøbeskyttelsesudvalgs svar på ansøgning om etablering af erstatningsboring på matrikkel nr. 9a.

Jeg har ikke kunne finde matrikkel 9a.